14. 04. 21 г.

С открита петиция от Български център за нестопанско право (БЦНП) призовават за отмяна на запрещението за хора с увреждания в България. В документа се отбелязва, че към настоящия момент на хиляди хора с увреждания в страната не се позволява да бъдат пълноценна част от обществото – не им е разрешено да работят, да сключват брак, да гласуват, като  всичко се решава вместо тях.

„За хората, които живеят в институция, това се усеща особено силно – те нямат право на избор на храна, на избор на облекло, на достъп до собствени средства, нито да бъдат информирани и да дават съгласие за лечението си. Няма значение дали имат мнение. Никой не ги пита.Всеки човек, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания и предпочитания. Те трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията. Запрещението е вид социална смърт. То “инвалидизира” много повече от увреждането“, се казва още в петицията, публикувана на интернет страницата peticiq.com.

Авторите на петицията предлагат алтернатива на запрещението, която да се изразява като подкрепено вземане на решения, с което не друг да решава всичко вместо човека с увреждане, а с подкрепа той ще взема решенията, които го засягат.

„Ние искаме отмяна на закона от 1949, по силата на който все още съществува запрещението в България, и искаме приемане на закон, който да дава възможност за въвеждане на мерки за подкрепа. Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да застанат начело на живота си, да са част от обществото, да решават, следователно – да бъдат’, допълват още ОТ БЦНП.

От организацията напомнят, че според Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН се изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени в най-кратки срокове. Тя е ратифицирана от България още през 2012 г., което задължава държавата да промени законодателството си, но запрещението в страната но продължава съществува.

Източник: БЦНП