Нова социална услуга – жилища за деца и младежи в Пловдив

Пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище разкри Община Пловдив в изградени къщи по проект на Оперативна програма «Регионално развитие» за 3,771 млн. лв. 78 деца и младежи с увреждания, които са родени в Пловдив и областта, и в момента пребивават в различни институции на територията на цялата страна, ще живеят в 6 нови и модерни сгради в града, посочи заместник-кметът Георги Титюков. Новата социална услуга бе представена от него и ръководителя на проекта Елена Шопова. С помощта на финансовите инструменти на ОП „Регионално развитие“ са построени 5 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и 1 Защитено жилище /ЗЩ/ в община Пловдив: ЦНСТ – ж.р. «Тракия» Къща 1 и Къща 2; ЦНСТ – ул. «Лъджене» № 9; ЦНСТ – ул. «Липник» №5; ЦНСТ – ул. «Богомил» №110 Б; ЗЖ – ул. «Лазар Маринчешки» №18.
Тази седмица предстои да бъдат подписани договорите на персонала, който ще работи в тях, посочи още заместник-кметът Георги Титюков. Средствата за издръжка на центровете по проекта „Да приемем всяко едно дете” са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Общата стойност на проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси” е 747994.98 лева. Той е разработен в съответствие с главната цел на националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България” за гарантиране правото на децата и младежите на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.
Целевите групи в новоразкритите услуги са деца и младежи с увреждания, настанени досега в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи, както и деца с увреждания в общността. Основна цел на услугата Защитено жилище, която Община Пловдив ще предоставя, ще бъде подготовка за самостоятелен живот и ресоциализация на младежи, напускащи институциите. Капацитетът е 8 места. В центровете за настаняване от семеен тип ще се осигурява среда за пълноценното израстване и развитие на деца с увреждания, за които към момента на настаняване в центъра са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, при близки и роднини или приемно семейство. Предвидените за разкриване ЦНСТ в рамките на проекта в Пловдив са с капацитет 70 места.
Във всяка къщичка ще работи екип от трима социални работници, медицинско лице и домакин, а където е необходимо ще има психолог и логопед, посочи Елена Шопова. Срокът за реализация на проекта е 15 месеца и трябва да приключи на 31.12.2014 година, като след тази дата услугата ще стане държавно делегирана дейност.

 

Източник: Община Пловдив

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории