СУПЦ – Пловдив набира кандидати за учебната 2014/2015 г.

Министерство на труда и социалната политика и КСУ “Св. Георги”, Социален учебно-професионален център Пловдив обявиха набиране на кандидати за учебната 2014/2015 г. за професионално обучение със срок 3 или 2 години по следните специалности:

 

1. ШИВАЧЕСТВО:

– дамско облекло

– мъжко облекло ТЕХНИКА

2. СТРОИТЕЛСТВО :

– зидария

– мазилки и шпакловки

– бояджийски работи

– помощник в строителството

3. ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

4. САНИТАРСТВО

5. ГОТВАРСТВО:

– помощник готвач

– работник кухня

6. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

Изисквания към кандидатите: Навършили 16 години:
Лица с намалена степен на работоспособност /с ЕР наТЕЛК/ .
Деца в риск /без родители, жертва на насилие, с умствена изостаналост, физически увреждания, хронични заболявания и др./.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
1. Молба до директора на КСУ с посочени две специалности
2. Направление за ползване на социална услуга от Д”СП”, отдел “Закрила
на детето” по местоживеене /за деца до 18 г./
Настанителна заповед от Дирекция “Социално подпомагане” /за лица над 18 г./
3. Решение на ТЕЛК за лицата с намалена работоспособност
4. Свидетелство за завършен клас
5. Документ за самоличност – ксерокопие
6. Имунизационен паспорт и медицинско удостоверение от личен лекар
7. Изследване за бацилоносителство – при настаняване в пансиона
8. Снимки – 8 броя

Документи се подават от 15. 06. 2014 г. до 30.08. 2014 г. При наличие на свободни места, срокът ще бъде удължен до 30.09. 2014 г.

 

Завършилите курса на обучение получават документ за професионална квалификация. Осигурява се безплатна храна, пансион и медицинско обслужване.
Курсистите в неравностойно социално положение получават джобни пари в размер до 30.00 лева месечно. На курсистите, показали много добър успех, се оказва съдействие за продължаване на образованието.

 

ЗА СПРАВКИ: Комплекс за социални услуги ”Св. Георги” Пловдив
бул.”Цариградско шосе” 102, п.код 4023, www.supc.hit.bg
тел: 032/635-346, 032/625-851, 032/632-212

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории