По-голяма защита на децата при родителски конфликти обмисля Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Това ще стане с готвените от агенцията промени в Семейния кодекс, съобщава БНР.

От ДАЗД са категорични, че ще настояват промените да залегнат в текстовете, които да защитават по-добре правата на деца в случай на конфликт между родителите им. Касае се за текстове, регламентиращи родителската отговорност. Те задължават родителите да спазват режима на контакти с децата, който е определен от съда.

От агенцията предлагат, ако се пречи на контакта между дете и родител, да се носи наказателна отговорност. При такива родителски спорове се изготвят социални доклади, като в момента текат промени и в тяхната система. Промените целят докладът да стане по-обективен и в него да се вземат предвид всички обстоятелства в интерес на децата и семейството.

Шефката на ДАЗД Ева Жечева обясни, че в момента 80 % от жалбите в агенцията са именно за необективни социални доклади. Бащите са тези, които най-често подават сигнали.

Междувременно стана ясно, че от ДАЗД са издали сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства. С него се цели да бъдат подкрепени всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса на деинституционализация на деца с увреждания, както и доставчиците на социални услуги в работата им с тях.

В сборника специалистите са очертали предизвикателствата, отговорностите и връзките между родното и приемното семейство и общността.

 

Източник: news.ibox.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории