Министерството на труда и социалната политика (МТСП) актуализира списъка с електронни услуги на своите звена – Агенция социално подпомагане (АСП), Агенция по заетостта (АЗ), Главна инспекция по труда (ГИТ), Агенция за хората с увреждания (АХУ) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

С няколко кликвания гражданите могат например да подадат заявления за отпускане на месечна социална помощ, такава за семейства под карантина, чиито деца учат дистанционно, както и за получаване на държавни компенсации по мярката 60/40.

От началото на пандемията до момента близо 95 000 души са се възползвали от електронните услуги. В случай на допълнителни въпроси на разположение е и колцентърът на МТСП- 0800 88 001.

Източник: МТСП