Министерството на труда и социалната политика е одобрило проект „Подай ръка на нашите деца“ и е сключило договор с Община Хасково за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,5 млн. лева за разкриване на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години.

Източник: БТА, 07.09.2019 г.