Община Свищов ще реализира проект, с който се осъвремени оборудването и обзавеждането на кухненския блок в ДСХ „Мария Луиза”.

Общият бюджет на проекта е 29 919,65 лева, от които 26919,65 лева са от Фонда, а с 3000,00 лева участва Община Свищов.

Източник: Официален сайт на Велико Търново, 11.07.2019 г.