Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил проект на Община Тервел за изграждане на Център за социални услуги в с. Безмер. Финансовата подкрепа за новия Център в от близо 322 000 лева. Проектът предвижда преустройство на триетажна сграда, която в миналото се е ползвала от здравната служба на селото.
В сутеренния етаж ще бъде устроен кухненския блок, където ще се приготвя храна за възрастни хора от домашен социален патронаж, за децата в местното училище и за децата в детската градина. Проектът включва и доставка на нов автомобил. Кухненският блок ще има топла кухня и ще разполага с изцяло ново кухненско оборудване. На първия етаж ще има нов лекарски и зъболекарски кабинет, с чакалня, манипулационна и санитарен възел за пациенти, както и трапезария за възрастни хора. Строителството в медицинския сектор се финансира с 21 000 лева от общинския бюджет. Вторият етаж е предвиден за занимания по интереси на деца и ученици.

Източник: Община Тервел, 21.04.2020 г.; БНР, 22.04.2020 г.