По данни от текущ мониторинг към края на юли т. г. по проекта „Приеми ме 2015“ 1 899 деца се отглеждат в приемни семейства в 144 общини. Мониторингът се провежда от Националния екип по организация и управление на проекта от конкретния бенефициент – Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 31.07.2019 г. са общо 2 086. Най-много приемни семейства са регистрирани в областите Варна (141), Монтана (137), Велико Търново (134), Плевен (133), Шумен (128).

500 са приемните семейства, в които няма настанени деца. От АСП регулярно анализират причините за незаетостта на приемни семейства на база на предоставяна от РДСП тримесечна справка. Най-висок сред незаетите приемни семейства е процентът на заявилите да се грижат за дете с различен профил от наличния и различен от потребността за съответната област.

През месец юли т. г. в приемно семейство са настанени 81 деца, 3 от които с увреждания. Настаняването е прекратено за 124 деца. Най-голям брой от прекратяванията са вследствие на осиновяване, въпреки че през юли няма осиновявания от приемни семейства, и случаите на върнати деца в биологичните им семейства.

Източник: АСП, 19.08.2019 г.