Общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в НОИ, откакто такава възможност бе дадена през 2016 г. От тях 20 240 лица вече са пенсионери. Останалите, които още не са се пенсионирали, представляват 1.6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31.12.1959 г. Това обяви Националният осигурителен институт в съобщение.

Според кодекса за социално осигуряване прехвърляне на партидите е възможно до пет години преди навършване на възраст за пенсиониране. Тъй като този срок е изтекъл за пенсиониращите се догодина около 17 000 жени, родени през 1960 г., те ще получат извънредна възможност да преместят средствата си в НОИ и така да се надяват на по-голяма пенсия.

Начинът за изчисляване размера на пенсиите е нормативно регламентиран в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. „От самото начало КСО предвижда намаляване на индивидуалния коефициент за периодите, през които лицата са били осигурени в универсален пенсионен фонд. Намалението се прави на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд за лицата родени преди 01.01.1960 г. Съотношението за всяко осигурено лице се определя индивидуално съобразно конкретиката на неговата осигурителна история“, посочват от осигурителния институт.

Източник: НОИ