Canadian Occupational Safety

Проучвания показват необходимост от промени в работния процес и социалната подкрепа на работното място

Автор: Аманда Силикър
02.25.2019 | Канадска безопасност на труда

Младите хора днес срещат трудности при навлизането на пазара на труда, особено тези с хронични заболявания. Според статистиката на Канада, 44 % от младите хора с увреждания понастоящем участват на пазара на труда, в сравнение с 61 % от тези без увреждания. Освен това, най-вероятно младите хора (на възраст от 18 до 35 години) с увреждания работят на непълно работно време.

„Има нужда от интервенции – с въвеждането на политики и програми – на работното място… когато младите хора започват кариерата си”, казва Ариф Джета, научен сътрудник в Института за трудова заетост и здраве в Торонто.

След систематичен преглед на съответните проучвания, Джета установява, че подходящите интервенции за подкрепена заетост постигат успех в подпомагането на млади хора с хронични увреждания да напреднат в работата си. Примери за това са:

• стаж
• адаптирано професионално обучение
• мултидисциплинарен екип за подкрепа (специалисти по рехабилитация, семейни въпроси, работодател)
• обучение за придобиване на информация за уврежданията на работното място
• индивидуална подкрепа.

След анализ на данните, Джета смята, че успехът на тези интервенции се дължи на техния всеобхватен характер. „Това включва достъп до конкурентна заетост, управление на здравните грижи и интервенция в работната среда“, казва той. Джета и колегата му проучват 155 млади хора с увреждания, за да установят какви видове подкрепа са им необходими, за да успеят на работното място. Оказва се, че има значително голяма нужда от по-обширно здравно осигуряване в началото на кариерата им. Проучването установява също, че има нужда от малки улеснения (като промени в работния процес, социална подкрепа на работното място и промяна на длъжностните задължения) в сравнение с по-сериозните адаптации (като достъпни работни места и помощни технологии).

„Изграждането на благоприятна работна среда се оказа от голямо значение за тези млади хора“, казва Джета. Проучването идентифицира и съществуващите бариери, пред които са изправени младите хора, които получават подкрепа на работното място. Най-често срещаните са изразяването на нуждите, възприетата идея за големи разходи на работодателя и приемането, че работата не може да се адаптира.
Важно е да помогнем на тези млади хора да имат положителен опит при навлизането на пазара на труда, в противен случай може да изпитат „негативни психологически ефекти“, казва Джета.

Източник: Canadian Occupational Safety