Асоциация GIVE EUR-HOPE предоставя финансова подкрепа за малки проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване. Предложения за финансиране могат да се подават през цялата година.

GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни сдружения и НПО, които са активни на място. Предпочитани са проекти, които изискват еднократно инжектиране на средства за началния етап на устойчив процес, насърчаващ социалната интеграция. Проектите трябва да имат траен ефект поне в средносрочен план, да осигуряват реални ползи за бенефициентите, да подобряват начина им на живот и да допринасят за тяхното интегриране.

Повече информация ще намерите ТУК.