В рамките на проект „Действия за подпомагане и подобряване на социалното предприемачество на местно ниво“ са разработени инструменти и мерки за подкрепа на съществуващи и потенциални предприемачи в сферата на социалната икономика. Проектът се реализира по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020.

Създадени са два центъра за подкрепа на социални предприемачи в гръцката община Терми и в българската Благоевград и уеб-платформа, която служи за електронен център за подкрепа, като онлайн версия на двата центъра. Платформата е безплатна и съдържа три курса за обучение, както и информация за създаването и управлението на едно социално предприятие.

Подробности може да научите от репортажа на Биляна Славчева тук.

Източник: БНР, 20.09.2019 г.; Община Благоевград, 21.09.2019 г.