EASPD и нейните партньори от проект „Just4all“ търсят добри практики за подобряване на достъпа на хората с увреждания до правосъдие. Добрите практики ще бъдат представени в доклад, чиято цел е да се повиши осведомеността и да послужи обучително на практикуващите юристи в Европейския съюз.
Акцент се поставя особено на практиките, насочени към достъпа до правосъдие на жените и / или децата с увреждания.

Прочетете повече.

Източник: EASPD.EU, февруари 2019 г.