Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

— Доброволчески проекти

— Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)

— Доброволчески екипи във високоприоритетни области

— Стажове и работни места

— Проекти за солидарност

— Знак за качество

Общият бюджет е 117 650 000 EUR и се основава на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.

Повече информация може да намерите ТУК.