Целта на програмата е засилено тристранно сътрудничество между работодателски организации, синдикати и публични органи и институции и насърчаване на дейности в полза на по-справедливи и достойни условия на труд, в тясно сътрудничество с норвежки партньори. Програмата ще подкрепи социалния диалог, ще допринесе за подобряване на практиките по отношение на достойните условия на труд и за улесняване достъпа до заетост.

Допустими кандидати за финансиране са официално регистрирани юридически лица в държавите бенефициенти или в Норвегия.

Краен срок: 4 март 2020 г.

Повече информация може да намерите ТУК и ТУК.