До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието на финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се допринесе за развитието на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални предприятия и в същото време да се предизвика ефективно търсене на социални финанси сред социалните предприятия чрез развитие на тяхната „инвестиционна готовност“. Очаква се това да предостави възможност на повече социални предприятия да вземат подлежащи на връщане финанси за развиване и разрастване на своя бизнес модел.

Поканата предлага две направления:

Направление A: Създаване на партньорства за социално финансиране;

Направление B: Създаване на инструменти и механизми за социално финансиране.

Краен срок: 31 март 2020 г.

Повече информация може да намерите ТУК.