Община Разград

Домът за пълнолетни лица с деменция в Разград е бил организатор на кулинарно състезание на потребители на социални услуги в Разград. В надпреварата са се включили представители на Дневния център за пълнолетни с увреждания „Подай ръка“, Комплекса от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Просторно и Дома за пълнолетни лица с деменция. С помощта на социален работник участниците са приготвили чудесни сандвичи, за които оценка е дала публиката. Кулинарните постижения на участниците са били отличени с грамоти.

Източник: БТА, 16.07.2019 г.