Над 50 на сто от регистрираните безработни в област Кърджали са с основно или по-ниско образование, като тенденцията е трайна, отчете директорът на бюрото по труда в областния град Метин Хафъзсалим.
Той уточни, че такива през септември са близо три хиляди от малко над 5400 незаети. По-малко висшисти се задържат на борсата. За последния месец те са намалели с 66 и съставляват едва 7,6 процента от всички регистрирани без поминък.
Метин Хафъзсалим отчете и друга трайна тенденция – повече от половината регистрирани безработни са на възраст над 50 години – 2905 души. Основно от тази възрастова група са и трайно безработните в региона, които за последния месец са 1509.
Равнището на безработицата в областта е по-високо от средното за страната – 9 на сто. През последния месец от работодатели са заявени 606 места, 177 от които са за субсидирана временна заетост. На работа са постъпили общо 569 души.
За деветмесечието на 2018 г. в област Кърджали са били обявени 4018 работни места, а на работа са постъпили 4042-ма, отчете Метин Хафъзсалим.

Източник: БТА, 01.11.2018 г.