Правителството одобри промени в ТЕЛК

Правителството измени Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Промените предвиждат премахване на разделението на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) на общи и специализирани (за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания). Има предложение и експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести да се извършва занапред от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по съответните заболявания.

Премахването на разделението на ТЕЛК на общи и специализирани ще доведе до съкращаване на сроковете, в които се освидетелстват лицата с очни, белодробни и психични болести, до оптимизиране на разходите за подготовката им за освидетелстване пред ТЕЛК и на разходите, свързани с финансирането на дейността на ТЕЛК.
В Проекта намират отражение и направените с Наредба №40 от 2004 г. промени, свързани с възможността при извършването на медицинската експертиза да бъдат използвани резултати от изследвания и консултации, извършени през последните 12 месеца, които са налични в медицинската документация при личния (лекуващия) лекар на лицето.

Проектът на Постановление е разгледан на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, обясняват още от МС.

 

Източник: standartnews.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории