Министерският съвет прие постановление, според което от 3 декември се закрива Домът за медико-социални грижи за деца в Силистра и на негово място се открива първият за България Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, съобщиха от правителствената информационна служба.

В дома на практика няма деца от август тази година, когато и последните 4 деца са били изведени и настанени в семейна среда. В началото на започналата през 2009 г. деинституционализация на децата, живеещи дотогава в домове, в звеното в Силистра е имало 51 деца. В края 2017 г. са останали само 4 деца, за които също е осигурена семейна среда в средата на тази година.

„Анализът на дейностите, осъществявани в дома в Силистра, и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания“, отбелязват от правителствената пресслужба.

По тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Силистра, чрез който да се осигури необходимата подкрепа за 461 деца до 16-годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане. Част от тези деца до момента са получавали всекидневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в дома в Силистра.

Източник: Дневник, 28 ноември 2018