Правят конкурс за най-добро есе на пациенти с ревматични заболявания

През август стартира конкурсът за есе „Едгар Стейн“ 2015. Той се провежда всяка година от Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR). Тази година темата е:„Да контролираме живота си: как да работим с лекарите и здравните специалисти за постигане на личните си цели”. Конкурсът е насочен към хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания. За да участват в него, те трябва да опишат личния си опит и ролята на лекарите и здравните специалисти за постигането на самостоятелен и независим живот.

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) – член на Европейската лига за борба с ревматизма е пациентската организация, която е ангажирана да проведе конкурса в страната. Всички есета трябва да се изпращат на адрес revmatologia.org@gmail.com най-късно до 31.12.2014 г. Есето победител от конкурса в България ще бъде изпратено за участие в международния конкурс на EULAR и ще получи парична награда от 500 лв. Победителят в международния конкурс ще получи парична награда от 2000 евро и ще има възможностда посети предстоящия конгрес на EULAR в Рим като всички разходи се покриват от организаторите.

У нас над 100 000 са хората с ревматични заболявания, характеризиращи се с общо възпаление, което затруднява нормалното функциониране на имунната система. Към тези заболявания спадат ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит и др. Възпалителните процеси причиняват трайни увреждания на органи, които могат да доведат до сериозни усложнения, инвалидизация и смърт.Хроничните ревматичните заболявания са причина и за социална изолация.„За ревматичните заболявания, за жалост, не се знае много.Съществува грешното разбиране,че от тях страдат предимно възрастни хора, но това не е така.Страдат и деца, и хора в активна възраст.Затова ранното поставяне на диагноза, достъпът до лечение и рехабилитация, до социални услуги, са изключително важни”, подчертава Боряна Ботева – член на Управителния съвет на българската пациентска организация.

Конкурсът за есе е на името на Едгар Стейн – норвежки ревматолог, страдал от болест на Бехтерев, посредник между лекари, пациенти и институции, отдал живота си на каузата за популяризиране и по-добро разбиране на ревматичните заболявания.

Повече информация, както и пълните условия за участие може да намерите в блога на ОПРЗБ: http://blog.revmatologia.org/,както и на сайта на EULAR:www.eular.org.

 

Източник: health.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории