Предсрочно изплащане на месечните помощи за деца

Месечните помощи за деца до навършване на 18 години бяха преведени от Агенцията за социално подпомагане в цялата страна на 20 август т.г. Общата сума е над 51,5 милиона лева. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане крайният срок за изплащане на всички видове месечни помощи е краят на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта. В този смисъл месечните помощи за деца за юли т.г. не само не са забавени, а бяха изплатени 10 дни преди нормативно определения срок.

Този факт доказва усилията на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане правоимащите семейства да получат възможно най-рано месечната помощ за деца. Въвеждането на фиксирана дата за социалните плащания на този етап би противоречало на действащата нормативна уредба.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории