Представиха регистъра на социалните предприятия

На 18 юли 2014 г. в к.к. Боровец се проведе представяне на усъвършенствания краен продукт – Статистически модул с включени данни от НСИ за социални предприятия по Проект: „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, съгласно Договор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален статистически институт и Централен кооперативен съюз. Основната цел на проекта е да се създаде достоверна, база данни за социалните предприятия в България. Дейностите бяха насочени към разработване на методика за идентифициране на социално предприятие с включени показатели за наблюдение и усъвършенстване на статистическият модул за социалните предприятия към интернет страницата по социална икономика.

След представянето, в рамките на същия ден се проведе обучение на представители от социални предприятия от страната за ползване на системата.

На 19 юли се проведе и Заключителната конференция, на която бяха обсъдени постигнатите резултати. Дискутирани бяха ключови въпроси, свързани с базата данни, с необходимостта от легална дефиниция на социално предприятие, необходимостта от разработване на специален закон в областта на социалното предприемачество. Присъстваха представители на партньорите по проекта, социални предприятия от страната, представители на общините Велико Търново, Лясковец, Разград.

Г-н Анселмо Капороси от Италианската търговска камара в България представи накратко поуките за Италия, идентифицирани в процеса на развитие на социалното предприемачество, ползата от статистическа информация за социалните предприятия и начините, по които базата данни може да се използва за развитие на политиката, приспособяването на добри практики към националната специфика и утвърждаване сектора на социалното предприемачество в страната.

 

Източник: МТСП

 

Страницата по социална икономика се намира на адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/. Към момента в базата данни за социални предприятия има 46 записа, от които 11 общини са посочени като социални предприятия. Данните включват единствено описания на проекти, по които работят различните организации или общински власти./НАСОКИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории