На 12 септември потребители на Дневен център „Светове“ представиха изготвената от тях Харта на самозастъпниците, която включва предложения за облагородяването на градската среда, развитието на социалните услуги и необходимата подкрепа за хората с интелектуални затруднения. Събитието даде възможност да бъдат поставени конкретни актуални въпроси, основни искания и предложения по темата пред общински съветници, представители на общинската администрация и общественици. В събитието се включиха столичният кмет Йорданка Фандъкова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, дирекция „Култура“, дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ и други дирекции на Столична община, Ирина Йорданова, председател на програмния съвет на Програма Европа на СО, председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към СОС, както и хора с увреждания и техните близки, представители и потребители на социални услуги, неправителствени организации и партньори на Дневния център.

Хартата е изготвена и се популяризира в рамките на проект „Нашият глас се чува. Участие на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“, финансиран от Столична община по Програма „Европа“ 2019.

След представянето на Хартата участниците в срещата гледаха филма „Зелената книга“, който е част от цикъла „Живот като на кино. Големи филми за различни хора“ (реализира се в рамките на проект „Киното е за всички! Социално включване на хората с увреждания чрез седмото изкуство“ с финансовата подкрепа на програма „Култура“ на Столична община).

Източник: Фондация „Светът на Мария“, 13.09.2019 г.