На 30 октомври 2019 г. от 17:00 до 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“, НДК, гр. София, ще се проведе събитие за представяне на иновативни методи за работа с хора с интелектуални затруднения. Иновативните методи са част от добрите практики на американската организация YAI Network (САЩ).