На 17 октомври в Музея на хумора и сатирата ще бъде представена книгата на проф. Венелин Терзиев „Политики и инструменти за социално развитие“.

Книгата е насочена към устойчивото развитие, без изобщо то да е обект на обсъждане, дори споменаване в текстовете. В нея проф. Венелин Терзиев търси проекциите на устойчивото развитие в практическия живот. Социалната сфера се подчинява на определени политики, които могат да я направят ефективна, но могат и да създадат хаос, от който цялата верига, започвайки от управлението достигайки до последния човек, към когото тя е насочена, може да се люшка в една или друга посока. Дори при добър инструментариум една непремерена политика не би могла да бъде полезна.

В книгата се определя една визуална цикличност с формално начало социално развитие, преминавайки през моделирането на социалната икономика, завършвайки с обучението, което, детерминирано като продължаващо, отново връща системата към определяне на ново състояние в социалното развитие.

(От рецензията към „Политики и инструменти за социално развитие“ на почетен професор д-р инж. Маруся Любчева).

Повече информация за събитието може да намерите тук.

*************
Венелин Терзиев е доктор е по икономика, професор в Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Има присъдени три научни степени „доктор на науките“ в професионални направления „Икономика“, „Национална сигурност“ и „Социални дейност“ Научните му интереси са свързани със социалното управление, икономика на труда и национална сигурност. Има повече от 800 научни публикации в различни издания на български, руски, английски, френски и немски език, като голяма част са в реферирани издание на SCOPUS и Web of Science.