Предстои разработване на Бяла книга за доброто управление в публичния сектор

Институтът по публична администрация (ИПА) към Министерския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“. С проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, ИПА ще създаден интерактивен е-портал за е-обучение с електронна учебна среда. За целта ще бъдат инсталирани софтуер и хардуерна платформа за виртуализация. Предвижда се към института да бъде създадено звено за информация, обучение и консултиране по модела CAF и неговото внедряване в публичната администрация.

„При успешно реализиране на този амбициозен проект ИПА ще постигне наистина конкурентно ниво по отношение на европейските си партньори. Крайната цел е модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите в тази посока резултати до момента.“ Това каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на встъпителната конференция с участието на представители от централната, областните и общинските администрации. Тя подчерта, че най-важното е резултатите по тези проекти да имат устойчивост и да носят реална полза за гражданите и бизнеса и изрази надежда, че проектът на ИПА ще стане част от визитната картичка на ОПАК. „Важно да имаме една по-подготвенa професионално и по-квалифицирана администрация“, каза ръководителят на ОПАК.

Проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление “ предвижда да бъдат реализирани множество дейности за повишаване на капацитета на ИПА за провеждане на изследвания на добри практики и за развитието и провеждането на качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност. В рамките а проекта ще бъдат направени изследвания в областта на: административното обслужване на населението в България; системи за управление на качеството в държавните администрации; европейските практики в доброто управление и административната дейност; отворени данни и прозрачно управление. Екипът на проекта си поставя за цел изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на общата стойност 2,9 млн. лв., 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории