Предстои въвеждане на знак „Произведено в България от хора с увреждания“

В рамките на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, което се проведе на 18 юли 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика, г-н Минчо Коралски, изп. директор на Агенция за хората с увреждания, сподели, че предстои финализиране на инициативата за въвеждане на знак „Произведено в България от хора с увреждания“. Очаква се от есента подобен знак да бъде поставян за идентификация на стоки и услуги, произведени от специализирани и социални предприятия.

Чрез знака „Произведено в България от хора с увреждания“ всеки потребител ще знае, че с по-високата цена, която той плаща подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания. С тази солидарност, потребителите ще имат възможност да компенсират недостатъците на социалната икономика особено на работната сила заета в нея, поясни г-н Коралски. Инициативата се реализира съвместно от Агенция за хората с увреждания, Национална художествена академия и съюз „Произведено в България“.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории