11.09. 21 г.

В Областна администрация – Перник се проведе среща с кметове, заместник-кметове и експерти по социални услуги в общините от региона. Срещата се осъществи във връзка с финализиране на предварителното картиране на социални услуги през новия програмен период 2021-2027 г.

Целта е изготвянето на индикативна карта на социалните услуги на територията на областта, за да се направи преценка какво и какви обеми социални услуги да се заложат в оперативните програми и плана за възстановяване и устойчивост. Чрез изготвянето на предварителната индикативна карта ще се набележат какви финансови средства ще са необходими и какъв тип социални услуги ще се реализират на местно ниво.

Срещата е ръководена от Ива Борисова, зам. областен управител. Борисова е акцентирала на предвидените за финансиране по плана за възстановяване и устойчивост дейности. Те са свързани с изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани консултативни социални услуги за лица с увреждания, реформиране на всички съществуващи домове за стари хора и др.

Източник: Община Перник