С общ бюджет над 110 млн. лв. през 2020 г. ще се реализират осем процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операциите са свързани с пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика.

По процедурата „Транснационални партньорства“ ще се финансират проекти до 150 000 лева на работодатели, неправителствени организации, общини, образователни и обучителни организации и социални партньори. Целта е бенефициентите да могат да въвеждат социални иновации, да обменят и прилагат добри практики и да си партнират в различни социално-икономически сфери.

По операцията „Услуги за социално включване и подкрепа за ранно развитие“ ще бъдат подкрепени над 3 000 деца и семейства. С операцията се цели повишаване качеството на живот, ранното детско развитие и социалната интеграция чрез създаване на условия за развитие на интегрирани услуги за деца от уязвими групи, включително и с увреждания. Бюджетът на операцията е 30 млн. лв., предназначени за изграждане и функциониране на нови центрове.

През тази година ще се финансират и проект, свързани с адаптиране и оборудване от работодателите на помещения за почасови грижи за деца на техните служители, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда.

Източник: БНР, 13.01.2020 г.