Всички осигурени лица, които искат пенсионните им вноски в пълен размер да се превеждат в държавното обществено осигуряване, ще подават заявление в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по адресна регистрация.

Това става ясно от проект на наредба, в който е регламентирана процедурата по прехвърлянето на осигурителните вноски, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Ако осигурените лица искат отново да се осигуряват и в частен пенсионен фонд, те ще трябва пак да подават заявление пред НАП.

Пенсионните дружества ще трябва да подготвят справка за индивидуалната партида на лицата, които са решили да прехвърлят парите си за втора пенсия към бюджета на общественото осигуряване. Същата справка ще се изготвя и от приходната агенция при обратното прехвърляне – от общественото осигуряване към пенсионните фондове.

Предвижда се също така дружествата и НАП да обменят информация до 15-то число на месеца, следващ месеца на подаването на заявлението за прехвърлянето на вноските, при заявено прехвърляне на вноските.
Осигурителните вноски за пенсия се предвижда да постъпват в специални сметки на приходната администрация в БНБ, ако осигурените лица са избрали държавното обществено осигуряване. Натрупаните лихви ще се поделят пропорционално между пенсионно-осигурителните дружества и фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт (НОИ).

Припомняме, че в края на миналата година, точно преди Коледа и без дебат, бяха приети текстове в преходните и заключителни разпоредби в Закона за държавното обществено осигуряване, с които осигурените лица се задължаваха да изберат в едногодишен срок дали ще се осигуряват в капиталова схема, или ще внасят пенсионни осигуровки само към държавата.

Заради широкия обществен отзвук и критиките към промените Министерството на финансите смекчи предложението си. Осигурените лица ще имат многократен избор за прехвърляне на вноските за втора пенсия от частните фондове към Сребърния фонд и обратно. Единственото ограничение е, че парите ще могат да се прехвърлят към и от държавното обществено осигуряване и пенсионните фондове веднъж годишно.

Въпреки че текстовете в закона действат от началото на годината, финансовото министерство се забави с приемането на наредбата, която регламентира реда на прехвърлянето на вноските.

Пенсионните осигуровки на започналите работа през тази година се превеждат по сметки на НАП до избор на пенсионен фонд.

 

Източник: investor.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории