Президентът апелира за обществена солидарност по проблемите на хората с увреждания

Не уврежданията правят хората непълноценни, а средата, която не може да ги възприеме. Новият подход към хората с увреждания изисква промяна в стереотипите на обществото като цяло, както и законодателни промени за активното включване на хората с увреждания. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на конференцията „Променя ли се светът на хората с увреждания“, която се провежда по повод две години от ратификацията от България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
По данни на Световната здравна организация, над един милиард от хората в света са с увреждания, а на всеки пет лица, живеещи в бедност, едно е с увреждане. Често те са изправени пред бариери в образованието и обучението си, което води до бедност, до социално изключване и до ограничаване на основни човешки права, подчерта държавният глава пред участниците във форума.
Росен Плевнелиев определи като голяма крачка напред Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която въвежда промяна на фокуса от медицинския подход на закрила към социален подход, основан върху правата на човека, тяхното зачитане и ефективно упражняване. „Това е основно предизвикателство пред политиците, институциите, гражданското общество и самите граждани“, каза държавният глава.
Президентът коментира, че делът на заетост на лицата с увреждания у нас, според последното национално преброяване на населението, е едва 22 процента, докато при хората без увреждания е 59 на сто. Това означава, че при хората с увреждания рискът от социално изключване е почти три пъти по-висок, каза Росен Плевнелиев. Той беше категоричен, че при осигурена благоприятна среда хората с увреждания могат да реализират своя потенциал и страната ни вече има немалко постижения в тази посока. „Не трябва да подхождаме с ниско самочувствие – в някои отношения страната ни е иноватор, много е постигнато, но много още можем да постигнем. Все повече хора в България имат за своя каузата на хората с увреждания и резултатите вече са налице“, каза държавният глава, според когото у нас вече се наблюдава промяна на подхода. „Искам обаче да видим повече резултати, да ги окуражим и да ги покажем. Достойнството на българите е и плод на резултатите от усилията да подредим собствения си дом, включително да подадем ръка на нуждаещите се“, заяви още държавният глава.
Росен Плевнелиев постави акцент върху необходимостта да се улесни достъпът до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии, до стоки и услуги. Предизвикателство е също така получаването на адекватно образование, за да бъдат хората с увреждания конкурентни на пазара на труда. „Належащата вече реформа в образованието трябва да интегрира и да използва потенциала на хората с увреждания“, категоричен бе държавният глава.
Президентът апелира за честен дебат и за обществена солидарност по проблемите на хората с увреждания у нас. „Те са част от нас – те са наши роднини и близки, те имат нужда от съпричастност, от съдействие, от признание и от помощ да упражняват своите права на граждани и да развиват потенциала си в интерес на държавата и обществото. Наш дълг е да ги подкрепим“, заяви още Росен Плевнелиев.
Към днешна дата страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са 141 държави, 25 от които са членки на ЕС. Съюзът е поел ангажимент да изгради до 2020 година Европа без бариери за близо 80 милиона хора с увреждания.

Източник: Агенция Кросс

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории