01.04.2021 г.

Онлайн пресконференция по проект „Да бъдем на една страница- гласът на незрящите“ ще се проведе на 9 април, в която ще се включат представители на хора с увреждания. Участниците ще имат възможността да се запознаят с целите и дейностите по проекта. Ще бъде очертан периода за тяхното изпълнение и стъпките, които ще бъдат предприети, за успешното стартиране на сайта.

Целта на пресконференцията, организаирана от фондация „Синергиа“ е да информира широката общественост, както и в частност незрящите и хората със зрителни увреждания в България за мисията и принципите, при изграждането на портала blinfo. По време на пресконференцията участниците ще повишат своята осведоменост за нуждите и проблемите на незрящите, както и ще бъдат запознати с начина на работа на информационния портал.

Проектът цели да консолидира фрагментираната група на незрящите в България, и да ги мотивира те да са хората, които да търсят решения на съществуващите проблеми.

Източник: Иформационен портал на НПО в България