Агенцията по заетостта (АЗ) информира, че съгласно издадената заповед на министъра на здравеопазването, влязла в сила от 22.03.2021 г. се преустановяват всички дейности, свързани с провеждането на обучения с ваучери до 31.03.2021 г.

Съгласно условията за кандидатстване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процеду „Ваучери за заети лица” не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. Разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта (конкретен бенефициент по проекта).

АЗ препоръчва стриктно стриктно да се спазват препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на коронавируса.