Превенция на изоставянето на деца с увреждания в Търговище

Пет неправителствени организации от област Търговище започват работа по превенция на изоставянето на деца с увреждания. Всяка една от гражданските структури в петте общини на региона подписа споразумение за съвместна работа с Клуба на нестопанските организации в Търговище, които от една година предоставят иновативната социална услуга.

„Споразумения бяха подписани със сдруженията „Надежда за Антоново“ и „Надежда за Омуртаг“, СИДУРО, които работят в Опака, „Добро сърце,съпричастие и грижа“ от Попово и „Децата на Търговище“ за община Търговище.“ информираха от водещата организация. От там допълниха, че екипите първо са били обучени за работа по услугата „Ранна интервенция – семейно ориентиран подход“, а след това са преминали през едноседмичен стаж в Клуба на нестопанските организации. Сдруженията ще работят в продължение на една година и ще подкрепят по минимум 5 деца от всяка община.

Всички тези дейности са част от проектът „Промяна чрез участие”, който има за цел да развие капацитета и да повиши мотивацията на структурите на гражданското общество за осигуряване на по – качествени, ефективни и достъпни социални услуги за деца от рискови групи в региона.

В продължение на една година екипът разви услугата ранна интервенция в семейна среда – иновативен за региона модел, който цели да се предотврати изоставянето на деца с увреждания и да се подобри грижата за тях. Беше създаден мултидисциплинарен екип от специалисти, които извършват домашни посещения, изработват оценка на потребностите на детето и семейството, индивидуален план, подкрепя и обучава родителите и работи за подобряване състоянието на детето с увреждане.

През втората година предстои този модел да бъде мултиплицират в петте общини на област Търговище чрез работещи там неправителствени организации и така да се осигури достъп до алтернативни социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства.

 

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории