В периода от 6 до 8 ноември 2019 г. в гр. София ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и социалната политика, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и фондация „Лумос“.

В конференцията ще се включат представители на институции на ЕС, държавни институции, местни власти, академични среди, международни и национални неправителствени организации и медии.

В рамките на програмата ще се обсъждат ефектът от институционалната грижа върху развитието на детето; стратегията на Европейската комисия за деинституционализацията и нейното финансиране; данните, практиките и научените уроци от процеса на деинституционализация, и реформата на системата за грижа за деца.

Място на провеждане: Национален дворец на културата, гр. София

Такса за участие: 100 лв.

Планира се и предконферентен ден на 5 ноември 2019 г., от 12:00 часа, за ограничен брой представители на различни сектори и професии, по теми, свързани с психичното здраве на деца, живеещи в резидентни услуги. Таксата за участие е 100 лв. Мястото на провеждането на предконферентния ден, както и условията за участие, ще бъдат обявени допълнително.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите тук.

Регистрацията за събитието ще се извършва чрез онлайн формуляр, който ще намерите тук.

Въпроси и коментари може да изпращате на [email protected]