Приеха стратегия за социалните услуги в Тервел

На редовно заседание на Общинския съвет на Тервел бе приет оперативен план за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Тервел за 2015 година. Към момента общината е изпълнила или е в процес на изпълнение на всички разписани за тази година мерки. Най-мащабното начинание в тази сфера е изграждането на център за социални услуги в село Коларци.

За 2015 година приетият оперативен план предвижда разкриване на центрове за социални услуги в селата Нова Камена и Поп Груево. С оглед на обстоятелството, че проектите за това са вече одобрени за финансиране от ДФЗ, общинското ръководство счита, че през 2015 година тези два центъра ще бъдат открити, така както това е заложено в приетия оперативен план. Предвижда се още продължаване на работата на социалната трапезария и през 2015 година с капацитет от 90 места, включване на 50 нови потребители към Домашния социален патронаж и то от района на село Коларци, изпълнение на дейности за превенция на рисково поведение у подрастващи, както и извънкласни дейности, подобряващи достъпа до образование на децата от общината. Съществена част от изпълнението на оперативния план представляват услугите в домашна среда, които ще продължат и през 2015 г., както и работата при пълен капацитет /25 души/ на Дома за стари хора в село Полк.Савово.

 

Източник: НДТ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории