Правителството одобри резултатите от участието на правителствената част от националната тристранна делегация на България в работата на 103-та редовна сесия на Международната конференция на труда, проведена в периода 28 май-12 юни в Женева.

В пленарна зала ръководителят на българската делегация – заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, направи изказване по доклада на генералния директор на МБТ на тема „Справедлива миграция”. В него бе обърнато внимание, че българското правителство винаги е поддържало позицията за законосъобразното упражняване правото на свободно движение на работници, що се отнася до Европейския съюз. Нашата позиция съвпада напълно с позицията на Европейския парламент и Европейската комисия, и е в съответствие с оценките, относно положителното отражение на трудовата мобилност върху икономиките на приемащите държави.

На 2 юни България бе избрана за титулярен член на Административния съвет на Международното бюро по труда за период от три години. Титулярното членство в АС на МБТ дава възможност за активно влияние на България при вземането на решения по всички въпроси, които се разглеждат в МОТ. То е предпоставка за повишаване на международния престиж на нашата страна, за засилване на сътрудничеството ни с МБТ и за установяване на полезни контакти, както и за по-големи възможности за евентуално участие по програми и проекти. Членството има отношение и към засилване престижа на България като една от по-новите държави-членка на Европейския съюз.

По време на Конференцията бяха приети Протокол и Препоръка, допълващи Конвенцията относно принудителния или задължителен труд. Други теми, които бяха разгледани са стратегически цели в заетостта, изменения на Кодекса на Морска трудова конвенция и постепенен преход от неформалната към формалната икономика.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Коледен базар с каузи в МТСП

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории