Приключи вторият етап на програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”

На 6 юни се проведе последната, 12 работилница с родители от втория етап на Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ – България, ФИЦЕ – България и Община Смолян. Програмата използва методите на групова работа. Проведоха се 12, тематично свързани сесии с родители на деца до 4 години. Сесиите бяха с продължителност два часа. Водеха се от екип от двама специалисти – Елена Костадинова и Цонка Дурева, които имат предварителна подготовка и познания за ранното детско развитие. Специалистите и родителите бяха партньори, които си сътрудничеха активно по време на сесиите в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности.
Семинарите включваха кратки лекции, презентации, дискусии и работа в малки групи. Провеждаха се в удобно за родителите време. По време на сесиите родителите разгледаха следните теми: съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като изключително важен период в живота на човека, основните елементи на родителството, приемане на детето като личност, неговата гледна точка, подкрепа на интересите му , стимулиране на неговата самостоятелност и др.
Обсъдени бяха потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие, включващи ефективното слушане и ефективна комуникация с малкото дете, как то трупа знания и опит за света и ролята на родителя. Подкрепа на детските дейности, нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила.
Участниците в „Работилница за родители”, споделиха пред организаторите, че вече са по-търпеливи и спокойни, относно възпитанието на децата си. Те са осъзнали колко важно е за едно дете да му се показва и доказва , че е обичано и подкрепяно. По време на работилниците родителите са открили отговорите на редица въпроси, които са ги тревожили и на които са нямали решение. Всеобщо е мнението, че този проект е успешен и е необходимо да продължи.

 

Източник: Пресцентър на община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории