Приключиха дейностите по проект „Работилница за родители – да пораснем заедно”

Приключиха дейностите по проект „Работилница за родители – да пораснем заедно”, финансиран от Детския фонд на ООН / УНИЦЕФ/, който стартира през месец ноември 2013 г.

Партньори по проекта на община „Тунджа“ бяха Народно читалище „Христо Ботев -1928”, с. Ботево и Народно читалище „Просвета -1910” , с. Тенево, които предоставиха подходящи помещения, техническо и материално обезпечение на дейностите.

Координаторите към читалищата Нели Ройдева / читалище Тенево/ и Мима Контаки / читалище Ботево/ съдействаха за сформиране на групите – по една във всяко читалище, както и на специалистите при провеждане на работилниците за родители.

По проекта през ноември 2013 г. бе формирана една група от 15 родители на деца на възраст от 0 до 4 години в читалището в село Тенево. В групата участваха родители, както от Тенево, така и от съседното населено място – село Маломир. Втората група родители от село Ботево започна работа по програмата през април 2014 година. В работилницата участваха общо 11 родители от различни етноси.

С родителите работиха двама специалисти педагози – Милена Паскова и Гергина Минчева.

Обратните връзки от работилниците потвърдиха мотивираността на родителите и интереса им към авторската програма „Да пораснем заедно- работилници за родители“. Родителите оцениха всяка дейност и материалите, свързани с темата, като добре систематизирани, адекватни и полезни. Споделиха откровено потребността да развиват своите умения като родители, както и ползата от програмата и от други подобни програми в подкрепа на родителя в следващите възрасти на детето – 5-7 години например. Предложиха да бъдат организирани допълнителни занимания, в които да са заложени активности по изкуство, танци, музика. Да бъдат предвидени занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си и възможност за създаване на тематични ателиета за родителите за обмяна на опит по здравни съвети, гимнастика на детето, хранене и др.

Проектът „Да пораснем заедно – работилница за родители” в община „Тунджа“ предостави възможност и осигури среда за подкрепа на доброто родителство в малкото населено място. Стойността на проекта е скромна – 3 200 лв., но ползите от него са реални.

Иновативният подход за партньорството с народните читалища потвърди за пореден път, че читалищата в селските региони, освен специфична културно-просветна мисия, могат да бъдат достъпно социално пространство, в което могат да се развиват и услуги за родители, и за деца.

 

Източник: Община Тунджа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории