Кметът на Община Хсково Добри Беливанов сключи договор за продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с Министерството на труда и социалната политика, който е на стойност 1 571 599 лева. Финансирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства.

Със средствата ще се осигури функционирането на социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18-годишна възраст, както и на услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, ще бъде закупено специализирано транспортно средство за ДЦДУТС и ще бъде доставено оборудване и обзавеждане за новоразкритите услуги.

Центърът ще е с капацитет 8 души и се изгражда до сградата на ЦОП и училище „Св. Св Кирил и Методий“. Към момента се ремонтират и помещенията на преходното жилище.

Източник: Дарик – Хасково, 05.07.2019 г.