Проект „НЕуязвими“ дава шанс на младежи от уязвими групи да научат повече за правата си

Публична кампания под наслов „Уязвими + Подкрепа = НЕуязвими“ стартира през изминалата седмица във Варна. Кампанията цели да привлече вниманието на гражданите и институциите към нуждите и възможностите на уязвими младежи към трудова реализация.

Всеки човек, който е в по-уязвима ситуация поради етнически произход, увреждане, социален статус или друго трябва да има равен шанс за реализация. Ромските младежи и младите хора със затруднения в трудоспособна възраст могат да упражняват ефективно правото си на свободен избор на трудова реализация, както и да подобрят качеството си на живот чрез пълноценно включване в обществения живот.

Кампанията приканва институциите и гражданите да подкрепят уязвимите младежи, като показват съпричастност, разбиране и търпение и се отнасят към тях равностойно, без дискриминация.

„Когато овластяваме, обучаваме, информираме и включваме уязвимите,  ние показваме интерес към нуждите им, даваме им възможност сами да видят проблемите и да търсят решението им.“ споделя един от главните организатори на проекта Гергана Енчева.

Кампанията е част от проект „НЕуязвими“ на сдружение „Гаврош“, който чрез редица обучения за човешките права и въвличане на доброволци и граждани през изминалата година активно подкрепя ромски младежи, сред които и с увреждания, живеещи в две социални услуги във Варна. Основната идея на проекта е да защити правата на младежите и да стимулирана активното им участие в процесите, които ги касаят. Освен към ромските младежи и доброволците проектът е насочен и към публичните институции, свързани със защитата на човешките, гражданските, социалните, здравните, трудовите и др. права.

„Може да се включите в кампанията ни като разпространявате нашите публикации в социалните мрежи, дойдете да си поговорим и споделите Вашето мнение за това как да се подкрепят уязвимите хора от институциите, гражданите и самите тях, за да се справят успешно със защитата на правата си.“, споделят организаторите.

Източник: Сдружение „Гаврош“