Проект “Ново работно място в ИГА”

На 30-ти юни в Пресклуба на БТА – Пазарджик се състоя представянето на Проект “Ново работно място в ИГА”. Присъстваха представители на институции и организации, които имат отношение към темата. В проекта ще бъдат включени 12 лица от целевата група – младежи до 29 г., регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ – Пазарджик, които ще получат професионална квалификация и умения в ключови компетенции: обучение по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ и ключова компетентност „Общуване на чужди езици“, тема „Английски език“ за 6 представители на целевата група и обучение по професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ и ключова компетентност „Дигитална компетентност“ за 6 представители на целевата група.
След успешното приключване на обученията, всички 12 лица ще имат реално работно място и осигурена заетост във Фонд – ИГА в продължение на 10 месеца, в рамките на проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“, Договор № ESF-113-06-08001.
Реализацията му ще продължи до 31.10.2015 г.

 

Източник: Фонд ИГА

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории