Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 759. Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г. Социалната услуга „приемна грижа“ по този проект стартира на 1 януари 2016 г. за 1 489 децав 82 общини партньори, като конкретен бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане (АСП).

За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели. Обобщените данни по години за прекратените настанявания в приемни семейства с доставчик община показват следното: 1 140 са прекратяванията през 2016 г., 1 200 през 2017 г., през 2018 г. броят на децата с прекратено настаняване е 1 152, през 2019 г. – 1 137, и през 2020 г. – общо 835. Основна причина за прекратяването на настаняванията в целия изследван период си остават осиновяванията: през 2016 г. те са над 41%, през 2017 г. – над 48%, през 2018 г. – 50,87%, през 2019 г. – 53%, а 2020 г. – 52,2 процента.

Към 31.12.2020 г. общо 1 486 са приемните семейства с местоживеене в 147 общини партньори, в които има настанени деца, 474 са тези, в които няма настанени деца. В края на 2020 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 474 (в т.ч. 1 от доброволните), което е 24,18% от общия брой. Най-голям процент от незаетите приемни семейства традиционно са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния и/или потребността за съответната област.

Към момента най-много приемни семейства има в областите Варна (134), Монтана (132), Плевен (125), Велико Търново (122), Шумен (116), Пазарджик (107), Хасково (106).

Източник: АСП