Проект „Родители в заетост“Продължава проект „родители в заетост“, по който:

▪️ От детегледачка могат да се възползват:
– Родители в отпуск по майчинство, на които им предстои да се върнат на работа, и децата им не са записани на ясла или детска градина
– Търсещи работа безработни родители, чиито деца не посещават ясла/ градина
– Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско заведение или училище деца.
▪️ Грижата за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8ч. За деца от 0 до 12г. на многодетни родители, които ходят в детски заведение или на училище – до 4ч.
▪️ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини.
▪️ Детегледачите трябва да:
– Са в добро здравословно състояние
– Нямат влязла в сила присъда за престъпления от общ характер
– Не са поставени под запрещение
– Нямат наложени забрани за изпълнение на професия и/или заемане на длъжността “Детегледач”
▪️ Кандидатстването става в Бюрата по труда.

Повече информация може да намерите ТУК.

Източник: МТСП, 17.05.2020 г.