Стартира проект на община Благоевград – “Социална инфраструктура за услуги за деца”, съобщи пресцентърът на общината.

Общата стойност на проекта, който ще се осъществява в периода до 30 септември, е 1 176 500 лв. Финансирането от ЕС е 1 000 025.00 лв, а националното финансиране е 176 474.99 лв. Тя е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за община Благоевград в качеството й на конкретен бенефициент.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ е в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца. Проектът се осъществява по приоритетната за изграждане на регионална социална инфраструктура на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

На пресконференция ръководителят на проекта Мила Соколова посочи, че „проектът предвижда изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, както и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа“.

Новите центрове, чието изграждане се предвижда в изпълнение на проекта, ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, където ще се извърши преустройство и ремонт. Новоизградените обекти за социални услуги ще бъдат в съответствие с утвърдените от Министерството на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки. Те са съобразени и с европейските документи за деинституционализация и живот в общността.

Проектът предвижда също осигуряване на подходящо обзавеждане за социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за ползвателите.

Източник: БТА, 10.02.2019 г.; focus-radio.net, 11.02.2019 г.