През месец юли стартира проекта „Творчество и доброволчество в Карин дом“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежки дейности” на Община Варна и цели включването на младежи на възраст 15-29 години в доброволческа дейност.

Дейностите, чрез които ще се реализира проекта са: мотивационни семинари, неформално обучение, градинарски, кулинарни и творчески работилници, както и заключително събитие за всички доброволци.

Карин дом кани да се присъединят младежи, които имат желание за промяна, без значение от техния социален и здравен статус, както и етническа принадлежност.

Можете да кандидатствате като попълните формуляра ТУК

Проектът на Карин дом се стреми да се повиши мотивацията, вдъхновението и социалната отговорност на младите хора, както и да насочи общественото внимание към темата за социалните мисии и работата на гражданските организации.

Чрез дейностите младежите ще усъвършенстват ежедневни умения и ще прекарат пълноценно време с връстниците си. Дългосрочната цел на проекта е да създаде и реализира доброволчески екип от добре обучени и мотивирани младежи, който да функционира към Карин дом дългосрочно.

За повече информация можете да се свържете на имейл: marketing@karindom.org.

Източник: Карин дом, 28.06.2016 г.