Проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”

Мониторинг за изпълнение на проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество» бе проведен от представител на Швейцарското междинно звено, информират от Сдружение в обществена полза „Алтернатива 55“, член на НАСО. В рамките на проекта до момента са изпълнени действия за информационна кампания, обучени са 25 представители на малки общини от региона (Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан ) в подкрепа развиването на социални услуги за деца с ментални проблеми, реализирани са три малки проекта на общността в общините Мъглиж, Гурково и Николаево, насочени към ранна диагностика и рехабилитация на деца с ментални проблеми, в програмата на екипа на Център « Алтернатива» за ранна интервенция са идентифицирани и включени 20 деца с ментални проблеми. 
На срещата, освен представители на екипа на «Алтернатива 55» и родители, присъстваха и Р.Гоцкова от Мъглиж и Г.Цонева от Гурково, ръководители на проектите в тези селища, които споделиха преките си впечатления от работата и ползата от този проект за семействата с проблемни деца от региона, необходимостта от развиване на липсващи социални услуги за тях и приноса на Конфедерация Швейцария за решаване на социалните проблеми на общността в малките селища.
Бяха обсъдени перспективите за развитието на проекта в бъдеще, както и възможностите разширяване на партньорствата с организации от Швейцария, предоставящи социални услуги за деца с аутизъм.

 

Източник: Алтернатива 55

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории