На 27 май 2015г. сдружение „Граждански инициативи-гр. Ловеч“, представителство на Национален алианс за социална отговорност за Област Ловеч, подписа договор за изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ в партньорство с фондация „Полдер“ .
Основната цел на проекта е насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека. Проектът е с продължителност 10 месеца. Общата му стойност е 19899.04 евро. Проектът предвижда да се окаже подкрепа в процеса на изграждане на доверени отношения между 42 деца и младежи, настанени в ЦНСТ през 2014г. и персонала, назначен в услугите, като се осигури и гарантира независима, обективна подкрепа и информираност на тези лица за защита на фундаменталните им и специфични права от Конвенцията за правата на хората с увреждания. В рамките на проекта ще се изгради и приложи цялостна програма на работа в социалните услуги, която се основава на разпознатите права на хората с увреждания, въвеждане на индивидуален подход, основан на зачитането на интересите на личността; изграждане на политики по отношение на всички въпроси, свързани със зачитането на правата, анализ на вътрешните правила, с оглед защитата на личната свобода и идентичност; въвеждане на процедури за допитване и включване на потребителите в процесите на взимане на решение, както и обучение и въвеждане на практика за подкрепа на лицата с увреждания в упражняването на техните права и право на избор – през въвеждане на подобрения в практиката на настойническите съвети.

 

Източник: Сдружение „Граждански инициативи-гр. Ловеч“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории